Strona Główna

Ubezpieczenie wiatraków, a raczej turbin wiatrowych, biorąc pod uwagę duże koszty ich postawienia, ale i realne zagrożenia, stanowi konieczność, którą należy uwzględnić na etapie planowania inwestycji.

Siłownie wiatrowe wymagają specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych, które są już dostępne na polskim rynku ubezpieczeń co nie oznacza, że istnieje ich powszechna znajomość. Jednak zakres i możliwości ubezpieczenia są zależne od wielu czynników choć najistotniejszym jest okres eksploatacji turbiny oraz istnienie i zakres umowy serwisowej zapewnianej przez producenta lub inny profesjonalny podmiot.

W zależności od okresu eksploatacji można ubezpieczyć turbiny od wszelkich ryzyk, tzw. all risks, w którym najszerszy zakres ubezpieczenia definiowany jest przez wskazane wyłączenia, a także poszczególne zespoły urządzeń, począwszy od fundamentu, turbinę, rozdzielnię elektryczną i okablowanie.

Dodatkowo przedmiotem ochrony mogą być finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą materialną w urządzeniach.

Oczywiście nie można zapomnieć o ubezpieczeniu OC w związku z prowadzoną działalnością.dariusz cierpiszewski

Zapraszam do zakładki "Przykładowe szkody" w celu zobrazowania możliwych ryzyk, które wiążą się z posiadaniem turbiny wiatrowej.

Zapraszam także do skorzystanie z formularza zapytania o cenę i zakres ubezpieczenia,  niezależnie od miejsca zamieszkania otrzymacie Państwo w pełni wyczerpującą i profesjonalną ofertę! I to całkiem bezpłatnie, gdyż za ubezpieczenie zapłacą Państwo tyle samo ile kupując bezpośrednio z zakładzie ubezpieczeń (Kim jest broker). Obecnie dysponuję pełnomocnictwem do ubezpieczania ok. 200 turbin.

Zaufaj profesjonalnej wiedzy i dostępie do ofert wszystkich zakładów ubezpieczeń działających w Polsce. Wiatrak za dużo kosztuje, aby zdać się na pierwszą lepszą ofertę.

Z ostatniej chwili - bardzo dobre warunki na ubezpieczenie używanych - powyżej 10 lat elektrowni wiatrowych, bez wymagań serwisowych z przepięciami i katastrofą budowlaną!